Home

Görög római antikvitás jellemzői

antikvitás. Az ókori görög , római kultúrát összefoglaló néven antikvitásnak nevezzük. A reneszánsz. Amikor az irodalom újjászületik. Irodalom Reneszánsz. A homéroszi eposzok. Utazás, hajózás, kalandok és család. Irodalom Ókor. Download from App Store Download from Google Play Store Az antik római kultúra. A római irodalom a Kr. e. III. században jelenik meg, és két ellentétes törekvés küzdelmében formálódik: egyfelől a szigorú és sokáig igen merev hagyományőrzés jellemzi, másfelől a külső (főként görög) hatások átvétele és meghonosítása A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Emelt szint Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői

Az antikvitás (ókori görög és római kultúra) modern kultúránk alapfogalmainak megteremtője, innen erednek a különböző irodalmi műfajok, de képzőművészeti, matematikai, gazdasági ismeretink alapjai is innen származnak. Jellemzői Az antikvitás kultúrájának jellemzői. Az ókori Hellász A . görög ember élete. otthonában és a közterületeken zajlott. A görög polgár háza befelé fordult, vályogtéglából épült falain a bejáraton kívül csak elvétve akadt nyílás. A cseréppel fedett, általában egyszintes épületet egy középső udvar köré. A görög - római hitvilág és kultúra. A görög vallás nem egyetlen, hanem sok istenben hitt, vagyis politeiste volt. - A görög-római hitvilág - Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei és a jobbágyság jellemzői - Az uradalom és a mezőgazdasági technika - A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői

antikvitás zanza.t

Az antik hitvilág, művészet és tudomány. 6 perc olvasás. Az antik kultúra meglehetősen gazdag volt, ezért van, hogy a reneszánsz korában ehhez az időszakhoz nyúltak vissza a művészek. A görögökről leginkább isteneik jutnak eszünkbe. Az ókori Hellászban a poliszokat a közös nyelven kívül a vallás tartotta össze Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög-római hitvilág. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A kereszténység államvallássá válása A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok. A rendszerváltozás főbb eseményei.. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A középkor A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői A római irodalmat két nagy korszakra szokás osztani: a köztársaság korának és Augusztus korának irodalmára. A köztársaság korában (i.e. 2-1. század) Róma hellenikus birodalommá vált. A dél-itáliai irodalmat is természetesen a görög kultúrával való találkozás határozta meg

A görög-római hitvilág. 4. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei (képek segítségével) 5. A zsidó vallás fő jellemzői. 6. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 7. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 8. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői A Római Birodalom jelentős erőkkel vonult fel a mediterráneum meghódítására. Ekkor vetették uralmuk alá a vidéket. Megszületett Jézus, akinek tanításaiból új vallás indult el, a kereszténység. Később Róma is átvette ezt, és államvallássá tette. Az ókori világ megszűnésekor a kereszténység volt a legnagyobb vallás A római költészet 6 foglalkozás; Catullus költészete. Műismertetés Vergilius költészete. pásztorköltemény, Fogalom meghatározás. pásztorköltemény. Az ókorban és a 16-18. században a pásztorok idilli életét ábrázoló költemény. Tananyag ehhez a fogalomhoz: Vergilius költészete

Az ókori Róma építészete - óravázlat • Az ókori római állam Itáliában, a mai Róma területén és a környező vidéken alakult ki. Terjeszkedése során Itália egész területét, majd időszámításunk kezdetéig a Földközi-tenger csaknem teljes térségét, Nyugat- és Közép-Európát a rajna és a Duna vonaláig, A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). A kereszténység államvallássá.

A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 2. A középkor. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői 7 1. Az ókor és kultúrája À Szerepüket a perzsák elleni sikeres háborúk értékelték fel, így ők váltak a polisz tényleges irányítóivá. À Sikeres politikusok (mint pl. Periklész) huzamosabb ideig viselték a tisztséget, évente újraválasztották őket. À Az ítélkezés az esküdtbíróságok feladata volt: tagjaikat a polgárok közül sorsolták Körülbelül 2500 évvel ezelőtt az antik Görögországban élte fénykorát a dráma és a színjáték. Gyökerei Dionüszosz, a szőlőtermelés, a bor és mámor istenének kultuszához kapcsolódnak. Ki is volt ő? Apja Zeusz, anyja Szemelé királylány. Zeusz igazi valójában, villámlás formájában jelent meg a kedvese előtt Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei

Az antik római kultúra - Fazeka

 1. A kései antikvitás világa Rómaiak és barbárok A görög-római világ A kései antikvitás fogalma A történészek sokáig úgy vélték, hogy a nyugat-római birodalom bukásával (Kr.u. 476) véget ért az ókor, Róma a helyi eliteken keresztül kormányzott a provinciákban, és nem hozott létre nagy létszámú központi
 2. A görög-római hitvilág. (40-44, 87.) Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. (66-67, 69, 87, 88-91.) A zsidó vallás fő jellemzői. (24-25.) A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. (97-101.) Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. (85-86.
 3. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Fogalom: monoteizmus: egyistenhit, olyan vallási felfogás, mely szerint a világot egyetlen isten te-remtette és irányítja
 4. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). A kereszténység államvallássá válása
 5. Középszint: A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai..

A római költészet 6 foglalkozás; Catullus költészete. Műismertetés Vergilius költészete. pásztorköltemény, Fogalom meghatározás. pásztorköltemény. Az ókorban és a 16-18. században a pásztorok idilli életét ábrázoló költemény. Tananyag ehhez a fogalomhoz: Vergilius költészete a ciszterci rend nagy lajos gimnÁziuma És kollÉgiuma pécs, 2019. tÖrtÉnelem ÉrettsÉgi tÉmakÖrÖk vÁzlata. kÖzÉp- És emelt szint pete jÓzse 1.3. Az európai kultúra alapjai A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész) d közül

Görög eposzo

 1. A római dráma. A Római Birodalom terjeszkedésével az 509 a. És 27a. C., a rómaiak kapcsolatba léptek a görög civilizációval és a drámával. A 27a. Év között. C. és az év 476 d. C. (a Birodalom bukása) a dráma egész Nyugat-Európában terjedt el. A római drámát a korábbi kultúrákéhoz képest kifinomultabb jellemezte
 2. dennapok
 3. den érdeklődése szentélyeik felé fordult
 4. 11. ÉVFOLYAM B CSOPORT. 2013/14. TANÉV. Az ókori Kelet (az egyes keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői) Az antikvitás kora (az athéni demokrácia; Róma hódításai és azok hatásai; az ókori görög és római vallás és kultúra; az antikvitás öröksége; az antik civilizáció felbomlása
 5. - A görög-római hitvilág. - Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. - A zsidó vallás fő jellemzői. - A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. - - A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. - Az uradalom és a mezőgazdasági technika. - A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői
 6. d formai,

Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portá

9.E TÖRTÉNELEM szerepelnek

 1. antikvitás, mítosz, mitológia, teremtésmítosz, istennemzedékek, istenek harca, archaikus világ, archetípusok, tudományos és mitologikus világkép, szóbeliség, írásbeliség A görög dráma poétikai jellemzői. A középkor az európai kultúra első nagy korszaka, mely összegezi, szintetizálja a görög-római és.
 2. K: A görög-római hitvilág; Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai E: Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). A kereszténység államvallássá.
 3. Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi Az antik görög színház jellemzői. Drámai előadások (tragédia és komédia), versenyjátékok. értelmezi a görög és római kultúra viszonyát; felismeri a római kultúra máig tartó hatását (mitológiai.
Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portál

Érettségi-Tételek - Történelem - A Görög hitvilá

Az antik görög színház jellemzői. Az antik görög és római színház különbségének felismerése. Drámai előadások. Műfaji változatok: tragédia, komédia, (szatírjáték). A kardal lírai (l. előző témakör) és drámai, műfajalakító szerepe. A versenyjáték-forma hatása a A tanulók eddigi színházi élményei Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Emelt szint Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idejé A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Középkor: A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői A klasszicista építészet bemutatta a görög-római építészet elemeit: oszlopai sajátos jellemzői voltakötöslottó szelvény a dór és az ionrendnek. A klasszicóbuda gate ista épidegbeteg ületek homlokzatát egy lapos fuji eger és szimmetrikus digo pizzeria formájú oszlopok sorozata jellemezte. Antikvitás és középkori kultúr Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői A IV. század közepétől mind inkább egymásnak feszült a régi görög-római pogány hitvilág és az egyre jobban központi szerepbe kerülő Krisztus-hit. I. Constantinus 313-as milánói edictuma, majd a három császár - I. Theodosius, Gratianus és I

Ókori görög irodalom - Wikipédi

A klasszicizmus a 18. század második felétől a 19. század közepéig uralkodó stílustörténeti korszak és korstílus. Neve a latin classis szóból ered, melynek jelentése 'osztály'. Olyan művészeti irányzat, amely a múlt, főként az ókori görög-római alkotásokban megvalósuló eseményeket, szabályokat, hagyományokat tartja követendő példának klasszicizmus - a görög és a római kultúra összességét jelenti újklasszikus - a költőnek feladata van (értékhordozás - alapvető emberi értékek), a költő mind ideál szerepel szövegekben jellemzői: klasszikus szövegekre való utalás, pl. Biblia antik versformák alkalmazása antik művek átírása (Babits

Athéni demokrácia működése, az athéni demokrácia

Történelem Érettségi Vizsgakövetelmény Középszinte

Az uradalom és a mezőgazdasági technika

Az antik hitvilág, művészet és tudomány - Történelem

 1. Régikönyvek, Hamza Gábor - Jogösszehasonlítás és antikvitás - A jogösszehasonlítás antikvitásban mutatkozó csíráinak és a római jogi alapú összehasonlító kutatások történetének feltárásával a jogtudomány eddig..
 2. A görög-római hitvilág és az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei 5. A zsidó vallás fő jellemzői és a zsidóság az ókorban 6. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai, államvallássá válása
 3. Világirodalom - görög mitológia, antik görög epika és líra 25 3. Színház- és drámatörténet - az antik színház és dráma 20 4. Világirodalom - antik római irodalom 10 5. Világirodalom - Biblia 16 6. Világirodalom - az európai irodalom a 4-15. században (középkor) 6 7. Középkori nyelvemlékek 6 8

Érettségi Vizsgakövetelmény Emelt Szinte

A római jog univerzális jellegének kérdése 109 VI. Az antik jogok egyenrangúságának kérdése 112 VII. A magánjogi rendszer az antik jogokban 120 VIII. Az antik nemzetközi magánjog kérdése 137 IX. Kereskedelmi jog és a görög-római antikvitás 142 4. fejeze A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész A homéroszi eposzok 4. Aiszoposz tanmeséi 5. A görög líra bemutatása néhány választott szerző/mű elemzésével 6. Az antik görög dráma jellemzői 7. Szophoklész: Antigoné 8. A római irodalom bemutatása néhány választott szerző/mű elemzéséve A három műnem (epika, líra, dráma) jellemzői 2. Az antikvitás kultúrája 3 - Az európai kultúra alapjai: A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai (mindegyik témakörből összefüggő felelet vagy komplex írásbeli feladatsor) III. negyedév

1. Egyén és közösség viszonya az antik (görög-római) társadalmakban 2. A X-XIV. század közötti magyar társadalom változásai 3. Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés a XVIII-XIX. századi Magyarországon 4. A jobbágykérdés Magyarországon (XVIII-XIX. század) 5. A zsidóság helyzetének jellemzői Magyarországon 1867-1945 IV A görög-római hitvilág. 4. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei (képek segítségével) 5. A zsidó vallás fő jellemzői. 6. A kereszténység kialakulása és főbb. Kalandozások az ókori Rómában 2019-02-23 Szigeti Emese Diákoknak és szülőknek , Módszertár , Módszertár , Pedagógusoknak 0 Nemcsak a reneszánsz. antikvitás emlékeit. Különösen hatásos a homlokzat többszintű tagolása, amit külön Az épületen felfedezhető a görög-római építészet hatása. 2. Klasszicista és romantikus építészet a György-kori Nagy -Britanniában Német klasszicista építészet jellemzői. Berlin, Bauakademie Karl Friedrich Schinkel, 1831-1836 A görög tudomány egyes területeinek egy-egy alkotója (történetírás, természettudományok, filozófia) 3. Az athéni demokrácia kialakulása Drakóntól Ephialtésig 4. A görög-perzsa háborúk. 5. Nagy Sándor és a hellénisztikus birodalmak. III. A római állam története a kezdetektől a Birodalom bukásáig 1

A magyar gazdaság jellemzői 1945 és 1980 között 19 Egyén és közösség viszonya az antik (görög-római) társadalmakban 40 III.-2. A 10-14. század közötti magyar társadalom változásai 43 Az antikvitás kultúrájának jellemzői 73 V.-2. A keresztény királyság megteremtése Szent István korában 7 A görög-római szemléletben fontos volt közölni, Az antikvitás idején az álommagyarázat általában megmaradt a kultusz szervezett keretein belül. Igaz, itt lényeges lyen jellemzői vannak az álmoknak, és röviden összefoglalja az epikureus és ókeresztény nézőpontokat is

Az antikvitás mint eszmény kialakulása. Az új életfelfogás igazolására az itáliai polgárság feltámasztotta az ókori görög és római kultúrát, főleg az antik műveltség emberközpontúságát. Az antikvitás először olasz földön vált követendő eszménnyé Antikvitás_összegzés DRAFT. 4 months ago. by panyi_orsolya92. Played 0 times. 0. Jellemzői: egyszerű szerkezet, viszonylag rövid terjedelem, egy érzelem, lelkiállapot. A római katolikus és a görög katolikus. A romantika és a reneszánsz. Tags: Question 15 . SURVEY . 30 seconds

A meggazdagodott itáliai polgárság - kb. a 14. század elején - új stílusú életfelfogásának igazolására feltámasztotta az ókori görög és római kultúrát: visszhangra talált benne az antik műveltség emberközpontúsága. Az antikvitás mint követendő minta, eszménykép először olasz földön hódított Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékei. A római építészet jelentős alkotásainak azonosítása. A római városépítés jellegzetességei és emlékei Pannóniában. Fogalmak: olimpia, Akropolisz, filozófia, hellenizmus. Személyek: Pheidiász, Hérodotosz.

Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában: 16: Iulius Caesar egyeduralmi kísérlete (III., V.) 16: Az európai kultúra alapjai: 19: A görög és a római vallás (V.) 19: Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei (I.) 22: A zsidó vallás fő jellemzői (V.) 25: A kereszténység kialakulása és főbb tanításai (V. •A görög és a római vígjáték •Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész egy-egy tragédiája •Arisztophanész és Plautus egy-egy komédiája Követelmények a 10. évfolyamon Színházi műfajok • A tragédia, a komédia, a bohózat és a bábjáték műfaji jellemzői Az európai középko

Az athéni demokrácia előfutárai. A gyarmatosítás hatására meggazdagodott egy olyan réteg a poliszokban, mely nem arisztokratákból, hanem közemberekből állt. A maggazdagodottak már politikai jogokat is követeltek, vagyis beleszólást a polisz irányításába. Így kialakultak a poliszt vezető testületek: népgyűlés, bulé. Az ősműfajok kialakulása: okai, jellemzői, terjesztői. Mítosz és irodalom.. A klasszikus görög-római irodalom.. Középkori egyházi és világi műfajok . A reneszánsz kialakulása és jellemzői, társadalmi bázisa, világnézeti alapjai. Az antikvitás és a reneszánsz kapcsolata

A szimmetrikus rendező elvet követő görög külsőt és római belsőt egyesítő alkotások szigorú ésszerűsége nem zárta ki az olyan tagoló díszítéseket, mint a lépcsőzettel megemelt, timpanonnal záródó nyílt oszlopcsarnok (portikusz), az emeleteket egymástól elválasztó övpárkányok és a lizénás tagolás 1. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői 2. A görög antikvitás politikája és kultúrája, a görög filozófia kimagasló képviselői 3. A zsidó vallás és a kereszténység kialakulása, főbb tanításai 4. Caesar és Augustus 5. Az iszlám vallás és tanításai - a görög kultúra, tudomány, vallás jellemzői A Római Birodalom - Róma kialakulása, a köztársaság korai története - a római köztársaság államszervezete - a köztársaság válsága (Kr.e. I. sz.-ig) 11. évfolyam A magyar reformkor - Széchenyi és Kossuth reformkori programj

Segédlet - Tortur

Az antikvitás irodalmából [irodalom] -a görög dráma eredete vallásos szertartásokhoz kapcsolódik-kórus Dionüszosz életét énekli meg-karvezető idővel kiválik a kórusból; később két, majd három színész-Dionüszosz-kultusz helyét lassan átveszi egyes mondakörök színpadra állítás Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi az antik színház és dráma Ismeretek/fejlesztési követelmények Az antik görög színház jellemzői. Drámai előadások (tragédia és komédia), versenyjátékok. Szophoklész: Antigoné A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása. 3 3. tétel a) Antikvitás görög, etruszk, hellén és római művészet Irodalom: Németh-Ritoók-Sarkady-Szilágyi: Görög művelődástörténet, Budapest, 2006

A városok központja az agora, a piactér volt. A görög építészet alapvető alaktani eleme az oszloprend. Dór oszlop: az oszloptörzset élben találkozó kannelurák (függőleges homorulat az oszlop felületén) fedik, lábazat nélkül áll. Arányrendszere a férfi arányrendszeréhez igazodik A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Emelt szint: Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló. 1 Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok Az antikvitás felé a római elégiáiban fordult (Römische Elegien, 1788—1790), ezeket egy itáliai utazás ihlette. Kiemelkedő műve a Wilhelm Meister tanulóévei c. fejlődésregény (W. Meisters Lehrjahre, 1796). Antik tárgyú tragédiája az Iphigenia Taurisban (Iphigenié auf Tauris, 1779—1787). Főműve, a Faust c. drámai. Ókori görög irodalom: - görög epika: a homéroszi eposzok, a trójai mondakör - görög líra - görög dráma, színház és színjátszás, Szophoklész: Antigoné részletes ismerete Ókori római irodalom: - a római költészet, a római irodalom kialakulása - Platon, Catullus, Vergilius, Horatius, Phaedrus munkái A középkor irodalm

Stílus - antik irodalo

I. Az antikvitás irodalma - a homéroszi eposzok világa ( Homérosz : Iliász , Odüsszeia ) - Szemelvények a görög és római lírából (legalább 4 mű - Szappho, Catullus, Vergilius, Horatius )) - A görög színház és dráma dráma: Szophoklész egy drámája II. A Biblia világa - a Biblia felépítése - bibliai műfajo A Kr. e. 8. században az ókori Görögország (Hellász) területén a kultúra és szellemi élet fejlődésbe kezdett. Tudni illik, hogy a görög és a római kultúra nem rendelkezett önálló gondolatokkal, a szkíta kultúra sokszínűsége, összetettsége teljesedik ki mindkettő korszak művészeti ágaiban Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában . Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. Az európai kultúra alapjai: A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb.

Ókor - Wikipédi

(Antikvitás, keresztyén tradíció értékei a magyar kultúrában. Kiemelkedő történelmi személyiségek.) Az 1 -6. osztályos gyermekek erkölcsi fejlődésének jellemzői, változásai.Az etika tantárgy témakörei az 5 erkölcsi érvelésmódok a görög-római,illetve a keresztyén pilléreken álló nyugat Mintaképe az antik művészet (elsősorban a római, bár a görög művészetre hivatkoznak teoretikusai, de abból is elsősorban a római másolatokat értik), és az érett reneszánsz, elsősorban Raffaello művészete. Jelentkezésével együtt jár az antikvitás kutatásának fellendülése, a régiségek tanulmányozása (G. B.

A római költészet Irodalom - 9

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG . ESETFELVETÉS - MUNKAHELYZET . A művészet születése: mióta létezik a művészet és melyek az első művészeti alkotások Alkotói a görög-római (antikvitás) minták követelésére, témáinak, műfajainak a hasznosítására törekedtek, valamint olyan szabályokat akartak az alkotásmód normáivá tenni, amelyeket az antik szerzők műveinek a tanulmányozásából vontak le (Ars Poetica) Műfaji problémák a görög-római irodalom recepciójában Czerovszki Mariann 1. A római elégia és recepciója A nyelvi szkepszis (a kimondhatatlanság) poétikai jellemzői a 17. századi magyar nyelvű irodalomban Szabó Gábor 1. Kultúraelmélet 2. 20. Az antikvitás utóélete (recepciókutatás). 4. Antik irodalmi témák. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére

Kolosszeum, Róma, amfiteátrum, tájékozódási pont, épület, régi, antikvitás, történelmileg, építészet, emlékmű, küzdőtér Public Domai 4. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész) (emelt) 5. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. (közép) 6. Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. (emelt) 7. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. (közép) 8. A kereszténység kialakulása és főbb. Az antikvitás 2.1. Az ókori görögök: istenek, hősök, tudósok, művészek és az olimpia. 2.2. A görög-perzsa háborúk és az athéni demokrácia 2.3. Az ókori Róma alapítása és terjeszkedése 2.4. Hadvezérek, uralkodók az ókori Rómában. a Német-római Birodalom jellemzői. 3.2. Az európai államok kialakulása. 3.3.