Home

Egységes országos térképrendszer

Az egységes országos térképrendszer az ország területéről 1:1000 és 1:1 000 000 méretarányok között készített térképsorozatokból áll

Egységes Országos Földtani Térképrendszer (EOF!) Síkhegyi Ferenc Unified Geological Map System by Ferenc Síkhegyi y Brúffó:p<L'rvügyi:keiet Illlt ii® Ilii! 9/13 ilp il liO liilliS / illiiilllll A projekt célja Magyarország felszíni földtani térképeinek egységesített jelkulcs szerinti összeállí Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 1 :IOO 000 méretarányú térképsorozat szelvényhálója Adatforrás: Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 82 05 04 Szerkesztette. Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegórzési Fóosztály 2013. 109 108 107 89 86 81 1 t.4 ÚtmutatÓ az egysÉges orszÁgos tÉrkÉprendszer 1:10000 mÉretarÁnyÚ fÖldmÉrÉsi topogrÁfiai tÉrkÉpek jelkulcsi jeleine.. 1. Fogalom magyarul: Egységes Országos Térképrendszer - EOTR 2. Fogalom angolul: Unified national cartography system 3. Meghatározás: Az állami térképi adatbázisok magyarországi térképezési és szelvényezési rendszere

alaptérképeknek az egységes országos térképrendszerbe történő átdolgozására 16 47460/1983 (F.7.) MÉM OFTH Szabályzat az egységes országos térképrendszer földmérési alaptérképeinek készítésére 17 MSZ 7772-1 Magyar Szabvány. A digitális alaptérkép fogalmi modellje 1 Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium EOTR egységes országos térképrendszer. 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XY

T.3. Szabályzat az egységes országos térképrendszer 1:10000, 1:25000 és 1:100000 méretarányú topográfiai térképek jelkulcsi jeleinek alkalmazására ; T.4. Útmutató az egységes országos térképrendszer 1:10000 méretarányú földmérési topográfiai térképek jelkulcsi jeleinek alkalmazásár Az egységes országos térképrendszer (EOTR) az ország területéről 1:1000 és 1:1 000 000 méretarányok között készített térképsorozatokból áll.. Az egységes országos térképrendszer. vetülete: EOV ferdetengelyű szögtartó hengervetület; alapfelülete: IUGG 67 ellipszoid; magassági rendszere: Balti magassági rendszer; alapméretarány: 1:10 00 Vita:Egységes országos térképrendszer. Ez a szócikk témája miatt a Földrajzműhely érdeklődési körébe tartozik. Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe! Ezt a szócikket még nem sorolták be a kidolgozottsági skálán. Ezt a szócikket még nem értékelték a műhely fontossági skáláján

Egységes Országos Térkép Rendszer Egységes Országos TérképRendszer. Az ország területéről 1:1000 és 1:1 000 000 méretarányokok között készített térképsorozatokból áll. Az EOTR-be tartoznak: - a földmérési alaptérkép és annak átnézeti térképei,.

Az egységes országos térképrendszer (EOTR) az ország területéről 1:1000 és 1:1 000 000 méretarányok között készített térképsorozatokból áll. Az EOTR-be tartoznak: a földmérési alaptérkép és annak átnézeti térképei; a földmérési topográfiai térkép és a levezetett topográfiai térképek; a földrajzi alaptérképek; a topográfiai és földrajzi munkatérképe Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 1 :IOO 000 méretarányú térképsorozat szelvényhálója Adatforrás: Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 82 21 05 04 Szerkesztette: Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegórzési Fóosztály 2013. 109 108 107 89 29 28 86 81 Az egységes országos térképrendszer alapja az Egységes Országos Vetület (EOV). A képfelületi koordináta rendszer pozitív x tengelye észak felé mutat. Az óramutató járásának megfelelő pozitív forgásiránnyal egyezően a pozitív y tengely iránya kelet felé mutat.

EOTR térképek Egységes Országos Térképrendszer. Vetülete:EOV, mercator féle (szögtartó) ferdetengelyű süllyesztett hengervetület. Alapfelülete: IUGG 67 ellipszoid, HD72 dátumon. Balti magassági rendszer. Alapméretarány: 1:10 000. Szelvénymérete: 6 x 4 km (60*40 cm), több mint 4000 db. Levezetett térképei: 1:25 000 (1066. Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 1:100 000 méretarányú szelvényeinek számozása A térképrendszer szelvényezése éberségi okokból nem fokhálózati vonalak, hanem a koordinátahálózat vonalai mentén történt, emiatt földrajzi szélesség és hosszúság közvetlenül nem olvasható le róla Az egységes országos térképrendszer 1:10 OOO, l :25 OOO és 1:100 OOO méretarányú topográfiai térképeinek jelkulcsa címu szakmai szabályzato t (továbbiakban: T. :l J elkulcs) - az MN Tér­ képész Szolgála I főnökével egyetértésben - kiadom. A T. ~~. Jelkulcs 1981. szeptember l-én lép hatályba, és hasz ⓘ Egységes országos magassági alaphálózat. Az egységes országos magassági alaphálózat Magyarország szintezési hálózata. Ennek segítségével határozható meg a földmérési és térképészeti célokra készült felmérések egyes pontjainak a magassága

Egységes országos térképrendszer - Wikiwan

EOTR (Egységes Országos Térképrendszer): Az állami térképi adatbázisok magyarországi térképezési és szelvényezési rendszere; 8. EOV (Egységes Országos Vetület): az állami földmérési, ingatlan-nyilvántartási, topográfiai térképi és távérzékelési adatbázisok és térképek sík vetületi rendszere; 9 Egységes országos térképrendszer Az egységes országos térkép rendszer az ország területéről 1:1000, 1:1 000 méretarányú között készített térkép a sorozat. Az egységes országos térkép rendszer Méret: EOV ferde tengely szögét konzol hengeres vetítés. Szelvény méret: 6×4 km-re, 60×. t0k nyilvántartását az egységes országos vetületi rendszerü IE,OVI adatoktól elkülönitve kizárólag a rilvántar- FÖMI adattára végzi. irtásba 131 Az egységes országos térképrendszer la továbbiakban: EOTRI térképeinek teljes elkészültéig az alapponto 4 kapcsolatok: Egységes országos térképrendszer, Földmérési alappont, Hazay István, Tengerszint feletti magasság. Egységes országos térképrendszer. Az egységes országos térképrendszer (EOTR) az ország területéről 1:1000 és 1:1 000 000 méretarányok között készített térképsorozatokból áll

Az alaptérképem elkészítéséhez 1 : 10 000-es méretarányú EOV (Egységes Országos Vetület)-vetületű EOTR (Egységes Országos Térképrendszer)-szelvényeket használtam fel. Az EOV Magyarországon 1975-től a földmérési térképek vetületi rendszere. Alapfelülete az IUGG GRS 1967 jelű ellipszoid A tengerszint feletti magasság vagy abszolút magasság a földrajzi pontok magasságának méréséhez meghatározott mérték. Alapja általában egy egyezményben rögzített tenger középvízszintje. Ehhez mérten határoznak meg egyes földrajzi fogalmakat, például a magyarországi Alföld egy olyan síkság, ami 200 méter tengerszint feletti magasságnál alacsonyabban fekszik Mérnökgeodéziai Szabályzat T.1 Szabályzat az 1:10000 méretarányú földmérési topográfiai térképek felújítására az egységes országos térképrendszerben T.3 az egységes országos térképrendszer 1:10000, 1:25000 és 1:100000 méretarányú topográfiai térképek jelkulcsi jeleinek alkalmazására T.4 Útmutató az egységes. EOV - Geodéziai fogalomtár Egységes Országos Vetületi rendszer A földmérési térképek vetületi rendszere, ami 1976-ban került bevezetésre, összhangben az EOTR-el. Ferdetengelyű, szögtartó, ún. süllyesztett hengervetület.Alapfelülete az IU-GG/1967 elnevezésű forgási ellipszoid.. Magyarországon a két leggyakrabban alkalmazott koordináta rendszer a földrajzi. Egységes Országos Térképrendszer (EOTR): a térképek többféle rendszerének megszüntetésére . Dokumentum azonosító: 3211 05 U C 2021 Hatályba lépés időpontja: Munkautasítás . Dokumentum azonosító: 3211 05 U C 2021 Hatályba lépés időpontja

Magyarországon használt fontosabb vetületek

  1. 17 kötet az H. G. Wells mûvei sorozatból egyben - A szív titkos kamrái, A püspök lelke, Új világ a régi helyén, Krisztina Alberta apja I-II., Szenvedélyes barátok I-II., Házasság I-III., Az új Machiavelli I-III., Joan és Péter I-IV
  2. t a megvalósulási térképeken 2 meg kell jelölni
  3. Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) szelvényhálózatának keretvonalai a kilométer-hálózat vonalai. Alapegysége az 1:100 000 méretarányú térképek szelvényhálózata. Egy térképszelvény mérete ebben a méretarányban y irányban 48 km, x irányban 32 km kiterjedésű téglalap

Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 1 :IOO 000

T.4 Útmutató Az Egységes Országos Térképrendszer 1:10000 ..

  1. Egységes Országos Térképrendszer Közmű alaptérkép EOV Egységes Országos Vetületi rendszer Közműtérkép hiánya esetén is kötelező az adatszolgáltatás a változásról Feltárt és új vezetékek esetén adatszolgáltatási kötelezettség Építtető köteles a kivitelezés során az új, ill. a közműtérképtől eltér
  2. Magyarországon az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) keretében 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000 és 1:10000 alaptérképek készülnek, a többi térképet általában ezek felhasználásával készítik. A domborzatot (a tengerszint feletti magasságot, a domborzati formákat) színezéssel (zöld
  3. T.4 Útmutató az egységes országos térképrendszer 1:10 000 méretarányú földmérési topográfiai térképek jelkulcsi jeleinek alkalmazására (cím) egy oldalon: 10 20 30 40 50 1/1. oldal
Környezeti informatika | Digitális Tankönyvtár

Egységes Országos Térképrendszer - EOTR - Wiki

EOTR - egységes országos térképrendszer - távközlési és

tört. - (1975) Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) vetületétképezi - szabatos nagyméretarányú térképek, polgári topográfiai, 1:1000 000-nál nagyobb méretarányú földrajzi és tematikus térképek alapja Az EOV koordináta-tengelyei y > 400 k Vásárolja meg a Vaterán egyszerűen, akár regisztráció nélkül: 3 990 Ft - Szerző: : F.3. szabályzat az egységes országos térképrendszer földmérési, alaptérképeinek készítésére - Mellék Kiadás dátuma: 1976 Oldalszám: 58 Állapot: kissé kopott Kötés: papír/puha ISBN: Sorozat: Részletes leírás Az Egységes Országos Térképrendszer. Gyakorlati témakörök: Térképészeti földrajzi és alapvető topográfiai alapismeretek: 16. Magyarországi földrajzi objektumok (domborzat és vízrajz, városok) 17. A Kárpát-térség tájtagolódása. Néprajzi és természetföldrajzi tájfelosztáso Az eltérés mértéke függ attól, hogy milyen térképet használunk; EOTR (Egységes Országos Térképrendszer) topográfiai térképen 80-90 méter, Gauss-Krüger vetületű régebbi katonai (a továbbiakban: katonai) téképeken 120-130 méter, míg a még régebbi sztegeografikus vetületű térképek esetén ezt meghaladó elcsúszás.

a) Országos felsõrendû magassági hálózat (a továbbiakban: Bendefy hálózat), amelyben a magassági adatok a Balti-tenger Kronstadtnál mért középvízszintjéhez tartozó potenciálfelülethez viszonyítva kerültek meghatározásra Egységes Országos Térképrendszer 1 (vetület, szelvényezés, levezetett térképek) Egységes Országos Térképrendszer 2 (jelkulcs) A szomszédos országok topográfiai térképrendszereinek áttekintése A topográfiai térképek szobai és terepi használata, tájékozódás. Tematika/tartalom a gyakorlaton

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairó egységes országos térképrendszerbe történő átdolgozására 47460/1983 (F.7) MÉM OFTH Szabályzat az egységes országos térképrendszer földmérési alaptérképeinek készítésére MSZ 7772-1 Magyar Szabvány. A digitális alaptérkép fogalmi modellj miatt a hálózatunkhoz 1972-ben új geodéziai dátumot vezettek be, mely az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) alapjául szolgál még ma is. Ezt a geodéziai dátumot HD72-vel jelöljük. Ennek alapfelülete az IUGG1967 jelű forgási ellipszoid, amelye EOMA (Egységes Országos Magassági Alapponthálózat): a magyar magassági vonatkoztatási rendszert fizikailag képviselõ országos magassági alappontok hálózata; 7. EOTR (Egységes Országos Térképrendszer): Az állami térképi adatbázisok magyarországi térképezési és szelvényezési rendszere; 8

Ez a modul adott pont IUGG/1967 ellipszoidi koordinátáiból Gauss-gömbi földrajzi (és segédföldrajzi) koordináták (λg és φg, λg' és φg'), Gauss-gömbi földrajzi koordinátákból EOV síkkoordináták (y és x), valamint a pontban jelentkező lineármodulus (l) és meridián-konvergencia (μ) számítását és dokumentációját mutatja be. A számított EOV koordináták. Alaptérkép A térképrendszernek az a méretaránya, amelyben a terepi felmérés történik (polgári topográfiai térképeknél 1:10000, katonainál 1:25000). EOTR térképek Egységes Országos Térképrendszer. Vetülete:EOV, mercator féle (szögtartó) ferdetengelyű süllyesztett hengervetület Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240. RSS English Akadálymentes . Rólunk » Elérhetőség » Szervezeti felépítés » Telefonkönyv » Az OVF-ről » Az OVF feladatai » Országos értekezletek » Országos Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia » XXXVI. Országos Vízrajzi Értekezle egységes, országos térképrendszer munkálataival, megvitatták az erdészeti térképe­ zés és az alaptérképek kapcsolatát, felvetették az együttműködés problémáit és to­ vábbfejlesztését, s további részletkérdések tisztázására tettek javaslatokat. A Gépesítési Szakosztály ülést tartott Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet Geometria Tanszék Szakdolgozat Felületek egymásra való leképezései és néhán

Szabályzatok Lechner Tudásközpon

A földügyi szakigazgatási szervezet. 21. Bevezető megjegyzések. 21. A földügyi szakigazgatási szervezet kialakulása. 21. A Mezőgazgadási és Élelmezésügyi Minisztérium (a földügyi szakigazgatás központi szerve) 24. Helyi szervek és intézmények R. 1. § (1) A rendelet hatálya a következő földmérési és térképészeti (geodéziai, topográfiai, kartográfiai) tevékenységre terjed ki: a) nemzetközi együttműkö Az Egységes Országos Térképrendszer vetüle-te. Földmérési Intézet, Budapest, 1972 Ádám József (2000): Magyarországon alkalma-zott geodéziai vonatkozási rendszerek vizsgálata. Geodézia és Kartográfia, 52 (2000), 12 (9 15) Bíró Péter (1996): Felsõgeodézia. Mûegyetemi Kiadó, Budapest Homoródi Lajos(1966): Felsõgeodézia. 7/1. Világtérképművek és magyarországi térképművek, A nemzetközi egymilliós világtérképmű, A két és félmilliós világtérkép, Ötmilliós világtérképek, A Gauss-Krüger rendszerű térképmű, Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 7/2. Atlaszok, Világatlaszok, Nemzeti és regionális atlaszok 8 Országos Kataszteri Felmérés: 17: Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal (ÁFTH) 18: Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal (MÉM OFTH) 19: A földügyi szakigazgatás jelenlegi szervezete: 20: Az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya (FVM FTF) 20: A Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság NKP Kht.

4 tartják az árvizeket. Ezek ismeretében is folyamatosan zajlanak nádpusztulást előidéző tevé-kenységek, ilyen például a vizek és a partok szennyezése, a partok beépítése, a lecsapolás Az egységes országos térképrendszer (EOTR) az ország területéről 1:1000 és 1:1 000 000 méretarányok között készített térképsorozatokból áll.. Az egységes országos térképrendszer vetülete: EOV ferdetengelyű szögtartó hengervetület; alapfelülete: IUGG 67 ellipszoid; magassági rendszere: Balti magassági rendszer; alapméretarány: 1:10 00 Magyarországon a tereptárgyak és jogi határok együttes ábrázolását az Egységes Országos Térképrendszer földmérési alaptérkép alrendszere hivatott megvalósítani. A kataszteri térképek méretaránya függ a telkek átlagos nagyságától, és a kérdéses ország hagyományaitól. Hazánkban városokban 1:1000 (kivételesen. Szerző: : F. 3. szabályzat az egységes országos térképrendszer földmérési, alaptérképeinek készítésére - Mellék Kiadás dátuma: 1976 Oldalszám: 58 Állapot: kissé kopott Kötés: papír/puha ISBN: Sorozat: Részletes leírás: ; Jelenlegi ára: 3 990 Ft Az aukció vége: 2015-02-18 19:58.

Egységes országos térképrendsze

Vita:Egységes országos térképrendszer - Wikipédi

Országos Földhivatali Portál. E hatalmas, embert próbáló munka, valamint az idõközi technikai és számítástechnikai fejlesztések, továbbá szervezési intézkedések eredménye a ma mûködõ rendszer, melyet egyszerûsítve itt a cikkben - mint már említettük -magyarországi kataszter-nek nevezünk. A magyarországi kataszter szervezete nem más, mint a. : F.3. szabályzat az egységes országos térképrendszer földmérési, alaptérképeinek készítésére - M... - Egyéb szakkönyvek, kézikönyvek - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet

Egységes Országos Térképrendszer - EOTR - Wikik - Fogalomtá

Egységes Országos Térképrendszer, EOTR. 1976 óta működik Magyarországon. Polgári topográfiai vetület. Vetülete az EOV. Szögtartó, kettős vetítésű vetület. Alapfelülete: IUGG/67 forgási ellipszoid. Első vetítéssel erről egy Gauss-gömbre, a második vetítéssel erről egy hengerpalástra képezzük orientált, az egységes ingatlan-nyilvántartás alapelveit teljesen leképező, integrált térképkezelő rendszer; 2. DAT adatcsere formátum: a digitális alaptérképek készítésére vonatkozó jogszabályban meghatározott adatcsere formátum; 3. EOTR: az egységes országos térképrendszer; 4. EOV: az egységes országos vetületi. Az Egységes Országos Térképrendszer 1975-ben került bevezetésre, miután a katonai térképek kis felbontásúak, valamint titkosak voltak. Alapja az 1952-től induló új felmérés volt, amelyet a technikai fejlődéssel párhuzamosan, folyamatosan javítottak. Alappontja a

* EOTR (Térinformatika) - Meghatározás - Online Lexiko

Kataszteri térkép — georeference method: timár, gUtm vetület - a transzverzális mercator-vetület a mercator

Egységes_országos_térképrendszer : définition de Egységes

EOTR Egységes Országos Térképrendszer f felülr ől tölt ő fok HBML. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen. HML. Heves Megyei Levéltár, Eger. H.n. Hely megjelölése nélkül. k kanyarulatot rövidít ő fok l lapos, elszigetelt meder fok névvel m mellékág jelleg ű fok, összeköt ő mede EOTR Egységes Országos Térképrendszer EOV Egységes Országos Vetületi rendszer ESZCSM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium ESZI Energetikai Szakközépiskola ETV-ERŐTERV Rt. Energetikai Tervező és Vállalkozó Részvénytársaság EU Európai Unió EU VKI Európai Unió Víz Keretirányelv. Az Egységes Országos Vetület (EOV) megválasztásánál a kataszteri térképezésben már bevált ferdetengelyű szögtartó hengervetület alapelveihez nyúltak vissza. A térképrendszer szelvényezése nem fokhálózati vonalak, hanem koordinátahálózat vonalai mentén történt, emiatt a földrajzi szélesség és hosszúság.

Magyar Közlön

Csorba József. Információpolitikai eseménynapló . hírreprezentatív havi válogatás a napi IFTI-adattárból, 1999, december 31. Információpolitika * IFTI * 1999, júliusi témareprezentációs összesít nem — az Egységes Országos Földtani Térképrendszer (EOFT) alapján — egységes újra- értékelése is megtörtént (G YALOG et al. 2000). Megkezdődött a Balaton-felvidéki bazalt Magyarország borrégióinak listája a hozzájuk tartozó borvidékekkel. A szőlő termőhelyi kataszter e a magyar szőlő-bor ágazat nyilvántartási rendszere, amit jogszabályi háttér határoz meg. A 952004. FVM rendeletben részletesen szabályozzák a szőlő termőhelyi kataszterének minősítési rendjét. Ennek az eljárásrendnek a hátterében több évtizedre visszatekintő.

Rs&Gis - Térképészeti fogalomtá

A térképek méretaránya a dunai és a román határszakaszon 1:5000, az osztrák-magyar és a korabeli csehszlovák-magyar határon (beleértve a mai ukrán határszakaszt is) 1:2880. A jugoszláv-magyar határszakaszról a trianoni szerződés hatályba lépését követően 1978-ig nem készültek térképszelvények, csupán a határleírás térképvázlatai állnak rendelkezésre. A magyarországi egységes ingatlan-nyilvántartás létrehozásának stációi • Jogi szintű megvalósítás 1971 • Intézményiszintű megvalósítás 1971 • Adatbázisszintű megvalósítás 2009 -DAT szabvány és szabályzatok kiadása, 1997 -Digitális ingatlan-nyilvántartás országos szinten: TAKAROS és BIIR, 200

A polgári topográfiai térképek Pannon Enciklopédia

10 db az egyseges - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet Egységes Országos Térképrendszer, földmérési alaptérképek. Kitűzési ismeretek. A kitűzés alapelve, sorrendje, eszközei. Kitűzési jegyzőkönyv. Kitűzési gyakorlat tantárgy 36 óra + 105 óra ÖGY / 36 óra + 120 óra ÖGY* * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzé A terület cellánkénti felosztása az Egységes Országos Térképrendszer 1:10.000 méretarányú térképének kilométerhálózati vonalaira épült, azok elemeinek negyedelésével állítottuk elő. A gridek egyenként 0,5x0,5 km nagyságúak Egységes Országos térképrendszer, földmérési alaptérképek 5. Kitűzési ismeretek Vonalas létesítmények , közművek kitűzése. Építmények kitűzése. Kitűzési eljárások. Mérési adatok feldolgozása. Gyakorlat: Kitűzési feladatok: Egyszerű eszközök és használatuk, a teodolit használata

Régikönyvek, Ligetvári Ferenc (szerk.) - Földmérési és térképészeti alapismeretek - A mezőgazdasági termelés alapvető természeti erőforrása a földfelszín, amelynek mérésével, feltárásával a földméréstan és a távérzékelés foglalkozi.. alkalmazott EOVA (Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat) részét képezi az egyes európai regionális háromszögelési hálózatoknak (EAGH, ED87), amelyekhez további geodéziai dátumok és síkvetületi rendszerek tartoznak lódik az országos helynévgyújtéshez. de csak érintőlegesen. engem érdekel. mivel több.mint két éve az időm egy jelentős részét leköti. de ezen túl is úgy gondolom. számot tarthat az itt ülők jelentős részének figyelmére. mivel a helynevek tudo-mányos felhasználásának egy fontos feltételére hivja fel a fi 2. § A rendelet alkalmazásában a 2007. december 31. előtt hatályos, analóg (papír, fólia stb. adathordozón lévő) ingatlan-nyilvántartási térképek digitális átala 94 http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) © Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 24(1): 94-105.; 201