Home

Tiszazug települései

A Tisza és a Körös folyók szögletében lévő tájegység jelentősebb települései: Kunszentmárton, a Körös átkelőhelye, valamint Tiszaföldvár, ahol a vidék természettudományi, néprajzi értékeit, történelmi emlékeit bemutató Tiszazugi Földrajzi Múzeum is működik. A Tisza medrének változásait a tájon különböző korú morotvák (holtágak) sora jelzi KALICZ NÁNDOR: TISZAZUG ŐSKORI TELEPÜLÉSEI . Szakdolgozat 1954 / Régészeti Füzetek 8. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1959) II. Tiszazug régészeti lelőhelyek - 23 ­2o/ Tiszakürt. Műút melléke II Közigazgatásilag Tiszaug községhez tartozik. Hossza 3,7 km, átlagos szélessége 100 m, területe 53 ha, átlagos mélysége 2,3 m, víztérfogata 851 ezer m3. Tulajdonosa Tiszaug Község Önkormányzata és kezelője 2007-től a Király és Társai Halászati kft. Élővilága igen változatos. Több vízi madár táplálkozó és. A két vonal Kunszentmártonnál ágazik el, így a legforgalmasabb vasútállomással értelemszerűen Kunszentmárton rendelkezik. A Tiszazug egyes települései (Cserkeszőlő, Tiszakürt, Tiszainoka, Cibakháza, Nagyrév és Öcsöd) nem érhetőek el vasúton. Története Az őskortól a középkori A Tiszazug települései úgy épültek, hogy a folyóvízhez a lehető legközelebb legyenek, de az árvizek ne fenyegessék létüket. A 86-89 méter tengerszint feletti magasságban lévő óholocén folyóterasz, úgy látszik, már sok ezer év óta árvízmentes

Tiszaug napjainkban már nem tartozik Jász-Nagykun-Szolnok települései közé, a falu határában a Tisza folyón átvezető acélhíd azonban továbbra is fontos szerepet tölt be megyénk közlekedésében. A Tiszazug községei felismerték a vasútban rejlő. 2016.június 19-én nagy összefogásról tettek tanúbizonyságot a Tiszazug települései. Pont úgy, mint 10 éve. Pigniczki Árpád ötlete valóra vált azzal, hogy a 2006-os árvíz érintett településein keresztül az érintett településeket képviselő csapatok kétkeréken tesznek egy emléktúrát, hogy ilyen formában is emlékezzenek meg a 10 évvel ezelőtti nagy árvízre

A vizsgálati terület (a Tiszazug és a Körösszög) települései a Bede Ádám által 2018-ban felmért halmokkal. Fig. 4. The settlements of the research area. B agdi S ándor 1970 Adatok Tiszazug hidrogeográfiai sajátosságaihoz (Beiträge zu den hydrogeographischen Verhältnissen von Tiszazug). Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis - A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (Budapest) 1970 / 2, 139 - 149 Fekvése. Tiszaföldvár a Közép-Tiszavidékhez tartozó Nagykunság Szolnok-Túri-sík kistájegységében, Szolnoktól délre, a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet alsó szakaszán a Tisza folyó középső szakaszán, a bal parton, a Tiszazug északi részén fekszik. A várostól legközelebb északra Martfű, délre Cibakháza, keletre Mezőhék található

vett felső Tiszazug települései közül Mándok volt a legjelentősebb. Közlekedésföldrajzi pozíció Mi jellemezte a korai kapcsolatrendszereket? Záhony és környéke ugyan bele-esett a hegyvidéki és az alföldi régió közötti áruforgalom irányába, ezen belül azon-ban nem foglalt el kiemelkedő vagy akár csomóponti helyet a Tiszazug — Kalicz N. 1957) őskori történeti földrajzának feldolgozása, to­ vábbá az Alföld részletes talaj víztér képe. Ez utóbbiak nemcsak kiegészítik és finomítják az 1:600 000 méretarányú — tehát szükségképpen leegyszerűsített történeti vízrajzi térképet, de bizonyos mértékig annak kontrolljaként is. Szabó László Csépa község társadalma . I. A Tiszazug települései napjainkra sajátos mi-tudattal rendelkező kulturális egységet alkotnak.Az egyes falvak között számtalan azonos vonás van, s kulturálisan elválnak a szomszédos Nagy- és Kiskunságtól, illetve Szolnok ós Csongrád környékétől. A harmincas évektől formálódó, napjainkra kialakuló határozott tiszazugi. Boldog István országgyűlési képviselő nyitó beszédében elismerően beszélt a térségben megvalósult fejlesztésekről. Mindez azért fontos, mert a mintegy 60 milliárd Ft összegű támogatásból (vidékfejlesztési támogatások nélkül) a Tiszazug leghátrányosabb települései is részesültek az elmúlt 5 évben Székhelye Szolnok a térség közlekedési, kereskedelmi, oktatási és idegenforgalmi központja. A megyéhez tartozó tájegységek: északnyugaton a Jászság, északon a Tisza-tó délkeleti része, keleten a Nagykunság, középen a Tisza-völgy, délen a Tiszazug és Körösszög

Rendeződni látszik a tiszazugi árvíz során károsodott ingatlanoktulajdonosainak kártérítése. A kártalanítás összege ugyanis heteken belül az érintettek rendelkezésére áll. Még tavasszal a tényleges árhullám inkább Szelevényt veszélyeztette, addig a Tiszazug települései közül Kunszentmártonban keletkeztek a legsúlyosabb árvízkárok Lelőhely azonosítója: 29433 Vezető régész: Szabó Kálmán, Kalicz Nándor - régész, Laszlovszky József - régész, Raczky Pál - régész, Siklódi Csilla - régész, Cseh János, Wilhelm Gábor - régés

A Tiszazug térkép Utazom

Szerző Cím Bibliográfia / Jelzet Kelte Jelleg; Kovács Gyöngyi: Csépa-Pókaháza, Telek-part 4 sz.lelőhelyen végzett terepbejárás: DJM Rég.Ad. 1005-2001 A Tiszazug települései napjainkra sajátos mi-tudattal rendelkező kulturális egységet alkotnak.Az egyes falvak között számtalan azonos vonás van, s kulturálisan elválnak a szomszédos Nagy- és Kiskunságtól, illetve Szolnok ós Csongrád környékétől. A harmincas évektől formálódó, napjainkra kialakuló határozott tiszazugi Természeti változatosság, kulturális gazdagság, gyógyító termálvizek, világörökségnek számító természeti értékek jellemzik a Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyét magába foglaló észak-alföldi térséget. A Jászság és a Tiszazug Jászság a Mátra déli előterének hordalékkúpjaitól a Tisza árteréig elnyúló, egyenletes síkság. Meghatározás. Cserkeszõlõ a Tiszazug szívében található, Szegedtõl mintegy 82, Kecskeméttõl 42, Budapesttől 127 kilométerre. Az ide látogató vendégeket Jász-Nagykun-Szolnok megye leggazdagabb természeti értékekkel rendelkezõ kistérsége várja, így a fürdõ mellett rengeteg élményt és látnivalót biztosít számukra

Kunszentmárton város Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Kunszentmártoni kistérség központja. Hármas-Körös bal partján fekszik. Budapesttől 132, Szentestől pedig 25 kilométerre található. Teljesen sík területen Körös egyik kanyarulatához igazodva épült ki a város. A Tiszazug központja Az ős települései természetesek a márgán talajons a , 188 é0s 192 közöt0 at Tiszazug nép' 47.2%-kae növei - kedett. Ugyaneze id alatnő at ma Magyarorszái nép 49.9%eg - kal nőtt ebbő, azonbal 9Ln %3 eset at városo és csak 35-k %3 KALICZ 1957 Kalicz N.: Tiszazug őskori települései. SOMOGYVÁRI 1984 Somogyvári Á.: Bronzkori sírok RégFüz Ser. 1.8(1957). Hatvanból. — Bronzezeitliche Gräber in Hatvan. Ag- KALICZ 1968 Kalicz, N.: Die Frühbronzezeit in Nordost­ ria 20 (1984) 47-71. ungarn. ArchHung 45, Budapest 1968.. A Tiszazug kistérség és a tervezési területen elhelyezkedő 11 település helyzete a fejlesztési A Tiszazugi Leader Helyi Akció csoport települései részére a kitörés és a fejlődés útjára lépés csak összefogással lehet elérni. A sikeres programokhoz a jó kezdeményezéseke

The advancement of GIS based researches brought the need to re-examine the old field survey data that was collected in the previous decades. There was only a few selected areas of the country that had extended surveys that can be used for such stud A Kiskunság az Alföldön elhelyezkedő tájegység, a Duna-Tisza közének nagy részét foglalja el. Legnagyobb városa Kecskemét, mely egyben Bács-Kiskun megyeszékhelye is. A Kiskunság a homok és tanyá

Meghatározás. A homokos talajú Alföldön terül el az ország legnagyobb borvidéke, a Kunsági borvidék. A szőlőket eredetileg a futóhomok egy részének megkötése miatt telepítették erre a vidékre A megyéhez tartozó tájegységek: északnyugaton a Jászság, északon a Tisza-tó délkeleti része, keleten a Nagykunság, középen a Tisza-völgy, délen a Tiszazug és Körösszög. Az Alföld közepén a Tisza által kettéosztva helyezkedik el Jász-Nagykun-Szolnok megye Cserkeszõlõ a Tiszazug szívében található, Szegedtõl mintegy 82, Kecskeméttõl 42, Budapesttől 127 kilométerre. Az ide látogató vendégeket Jász-Nagykun-Szolnok megye leggazdagabb természeti értékekkel rendelkezõ kistérsége várja, így a fürdõ mellett rengeteg élményt és látnivalót biztosít számukra

Tiszafüred-kunhegyesi sík, a Szolnok-túri sík és a Tiszazug. Tengerszint feletti magassága 81-105 m között változik, nagyrésze feltöltött síkság, felszínét a folyók települései nyitottak, a sokirányú együttműködések természetes kezelésére képesek. A területfejlesztési-statisztikai kistérség Szolnok - Tiszazug és környéke. JÁSZKUNSÁG . Országos lovas túraútvonalhoz csatlakozhatnak megyénk települései . 3 éve . A BSM Kft. munkatársakat keres . Hirdetés / 3 éve . Három év alatt tíz nyelvvizsga - Egy különleges módszer bemutatója a nagy sikerre való tekintettel ismét Szolnok megyében!. A Tiszazug települései a XX. században: 2016: Nagy Roland: Földrajz BSc: Kína népességpolitikája 1949-től napjainkig, kitekintéssel Indiára: 2016: Nagy Szabolcs: Földrajz BSc: Vállalkozási övezetek és szabad vállalkozási zónák: a hazai területfejlesztés eszközei: 2016: Németh Evelin: Földrajz BS

Tiszaug - Wikipédi

 1. t a Körösök vidékének települései jelentették
 2. A Jegyzők Országos Szövetségének hivatalos lapja. A közigazgatás szakmai fóruma. A szaklap híd a magyar állam közigazgatási szervezetei, a települési önkormányzatok, a járási hivatalok, a kormányhivatalok, a megyei szakigazgatási szervek és a központi szervek között. Alulról integrálja a szakmai véleményeket a központi szervek számára
 3. 2021.05.25 - Nepszava.hu - Tisza, avagy a cipőipar főnixmadara és hattyúdala; 2021.05.25 - Forbes.hu - A Tisza márka sorsa volt a kérdés, most zárult le a 10 éves pe

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but. Tiszaföldvár Jász-Nagykun-Szolnok megye közepén, egy földhalomra épült. 1750-ben népesült be. Kapcsolódó oldalak: Rákóczifalva. Tiszaföldvár a Közép-Tiszavidékhez tartozó Nagykunság Szolnok-Túri-sík kistájegységében, Szolnoktól délre, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet alsó szakaszán a Tisza folyó középső.

Kunszentmártoni kistérség - Wikipédi

Észak alföld térkép Észak-Alföld térkép Utazom . Természeti változatosság, kulturális gazdagság, gyógyító termálvizek, világörökségnek számító természeti értékek jellemzik a Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyét magába foglaló észak-alföldi térséget Tiszaföldvár város Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni kistérségben. Tiszaföldvár a Közép-Tiszavidékhez tartozó Nagykunság Szolnok-Túri-sík kistájegységében, Szolnoktól délre, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet alsó szakaszán a Tisza folyó középső szakaszán, a bal parton, a Tiszazug északi részén fekszik Válogatott Tiszaföldvár linkek, Tiszaföldvár témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőtől - Neked

Ha még hajlandóak vagyunk egy rövid sétára a töltésen, a Tisza nagy kanyarulatát elhagyva már ráláthatunk a pontonhídra. Rajta keresztül közelíthető meg a Nagyrét és a Dél-Tiszazug települései. Elődjét, a fahidat 1944-ben felrobbantották, újjáépítésekor pontonokat helyeztek alá, innen ered az elnevezés Szomszédos települései keletről Balatonföldvár, nyugatról Balatonőszöd és Balatonszemes, míg délről Szólád. A településnek saját lehajtója van az M7-es autópályáról, valamint áthalad rajta a 7-es főútvonal és a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa-vasútvonal Szelevény község Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni járásában, Jász-Nagykun-Szolnok megye legdélibb települése. Már az őskorban is lakott volt. A település többször teljesen kihalt, elöntötte már a Körös is, de a mai napig - a lehetőségeihez mérten - fejlődik a falu. Közlekedési szempontból kedvezőtlen földrajzi fekvése miatt, nincs átmenő forgalom. Karcagon született 1949. augusztus 13-án. Középiskolai tanulmányait a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban végezte. 1968-tól 1973-ig a JATE TTK matematika-földrajz szakos hallgatója, 1973-tól 1975-ig a JATE TTK Gazdaságföldrajzi Tanszékének gyakornoka volt. 1975-ben a Természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatása a Sárrét népességére és. A vizsgált térség és a kett ős határsávon elhelyezked ő települései (forrás: Salánki Sz. a Tiszazug (kis falvak alkotta klasszikus bels ő periféria) és a szemközti Bács-Kiskun megyei . 3 területek (prosperáló kisváros és városias községek) között. Az egyes területeket jellemz

Tiszaföldvár - A Tiszazug kapuja - Néhány sor

Jász-Nagykun-Szolnok megye Észak-Alföld egyik megyéje, az Alföld közepén. Északról Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves, keletről Hajdú-Bihar, délkeletről Békés, délről Csongrád, délnyugatról Bács-Kiskun, nyugatról Pest megye határolja. ==Tájak== *Nagykunság *Tiszazug *Jászsá A Tiszazug Jász-Nagykun-Szolnok megye déli szegletének egyedi természeti szépségű, klasszikus kistája, melyet egyik oldalról a Tisza határol és a Körösök területének meghatározó elemei. népessége 2004 év végén alig haladta meg a 31 ezer főt. A kistérség települései (Mezőtúr, Túrkeve, Mesterszállás, Kétpó. Fekvése. Tiszaföldvár a Közép-Tiszavidékhez tartozó Nagykunság Szolnok-Túri-sík kistájegységében, Szolnoktól délre, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet alsó szakaszán a Tisza folyó középső szakaszán, a bal parton, a Tiszazug északi részén fekszik. A várostól legközelebb északra Martfű, délre Cibakháza, keletre Mezőhék található Etnikum szóra releváns weboldalak könnyen áttekinthető táblázatban: kultúra etnikum, etnikum vallás, etnikum lakosság, nemzetiség etnikum, etnikum ember, pénztárca etnikum, etnikum független, etnikum zene, etnikum tartozó, etnikum felekezetközi, magyarország etnikum, etnikum együttélé

Jász-Nagykun-Szolnok megye települései adventi koszorúkkal, különféle ünnepi dekorációkkal várják a karácsonyt és az új évet, mi pedig fotókat várunk olvasóinktól, hogy megtaláljuk a környék legszebb, leghangulatosabb dekorációját A Jász-Nagykun-Szolnok Megye délkeleti részén fekvő, több mint 600 éves városi múltra visszatekintő 20000 lakosú mezőváros Mezőtúr. A város a Nagyalföld középső részén, a Hortobágy-Berettyó partján fekszik. Nevét minden bizonnyal a Túr folyótól kapta. Adottságai következtében kedvelik a természetjárók. Válogatott Cibakhaza linkek, Cibakhaza témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőtől - Neked

I. Tiszazugi Árvízvédelmi Kerékpár Emléktúr

 1. Jász-Nagykun-Szolnok megye szálláshelyek, ingyenes foglalás, apróbetűs rész nélkül. 458 szállásajánlat. - Szallas.h
 2. 1. Az osztály dolgozói közös munkával elkészítették az új állandó régészeti kiállítás első két termének forgatókönyvét, melynek címe: Élők háza - holtak hazája. 10.000 év települései és temetői Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 2
 3. Magyar Panoramio találkozó 2009.04.04. - Csongrád Group
 4. Észak-Alföld szálláshelyek, ingyenes foglalás, apróbetűs rész nélkül. 1251 szállásajánlat. - Szallas.h

Kunszentmárton... Kunszentmárton From Wikipedia , the free encyclopedia Kunszentmárton is a small town of the county of Jász - following villages : • Cibakháza • Csépa • Cserkeszőlő • Kunszentmárton • Nagyrév • Öcsöd • Szelevény • Tiszaföldvár • Tiszainoka. A Tiszazug - az egykor kuriális Csépa kivételével - egykori jobbágyi népessége élesen elválik jogilag és mentalitását tekintve a szabadmenetelű kun kerületek, s a mezővárosok népességétől. (Tószegtől Alpárig), illetve Szentes és Csongrád tanyavilága, tanyaközpontból szerveződött települései is.

térsége, Tiszazug. A terület éghajlata mérsékelten meleg-száraz, a középső területek meleg-száraz, szélsőséges vonásokat mutat. Az átlagos évi hőmérséklet 9,5-10,5 C között változik. A csapadék kevés és egyenetlen eloszlású, gyakori a szárazság és az aszály. A megye felszíne tökéletes síkság A Körös kultúra települései két eltérő környezethez kapcsolódnak. Az. ideiglenes településeket a holocén kon, időn- Tiszazug, Ti-szapüspöki-Karancspart, Kötelek-Huszársarok. Az eddig elmondottakra alapozva, azokat összegezve elmondható, hogy Magyarország népe, települései és helyi közösségei számára - a gazdaság, a társadalom és a természeti környezet állapotából kiindulva - az a gazdálkodási, környezet-(tér)-használati rendszer tűnik elfogadhatónak, amely a világban ma fellelhető.

(PDF) A Tiszazug és a Körösszög halmainak kataszterezése

Magyar: Nagyrév címere álló, csücskös talpú, zöld és fekete szegélyes, középen hullámvonallal vágott pajzs. Az egykori bélyegzőlenyomat alapján készült, benne az alsó kék mezőben két kecsege úszik, az alsó jobbra, a felső balra. A felső aranymezőben rév szimbóluma található, barna színű ladik, felette két evezőlapát, száruk keresztbe tett 1 JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2013. május 16., du. 15 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati iroda) Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint az Egyesület tagjai Az ülés napirendi pontjai Bár a nyár augusztus utolsó napjaival véget ér sokak számára, azért még az utak menték mindig találkozni 1-1 szalmából készített bábuval, vagy éppen labirintussal, várral és sok má.. Balkan Prehistory: Exclusion, Incorporation and Identity [1 ed.] 0415215978, 9780415215978. Douglass Bailey's volume fills the huge gap that existed for a comprehensive synthesis, in English, of the archaeo

A Tiszazug és a Körösszög halmainak kataszterezése és

Programajánlatunk : A Nyugat-Balaton további tájegységei - Keszthelyi-hegység, Kis-Balaton, és közeli települései - Keszthely, Hévíz, Tapolca, Szigliget, Badacsony - páratlan látnivalóival, programjaival és gasztronómiájával teszik teljessé az itt töltött pihenést. Látnivalók: Szépkilátó, Bece-hegyi présházak, A. A táj ősi települései ebben az időben csaknem teljesen elpusztultak. Tájunk azután átmenet lett Magyarország s Erdély között, a háború után pedig véglegesen az Alföldhöz került. Még annyi felsőbb gondoskodásban sem részesült,. További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok országszerte, így a Balaton-parti városokban is. A Velencei-tó, a Dunakany.. 2FLEISCHER KUTATÁSI PERIFÉRIA BUDAPEST SÍP U. 6 lésre, a környezetre, a rendelkezésre álló erôforrásokra stb. vonatkozóan képzett mutatók is hasonló felépítésûek: (pl. 1 fôre jutó termelési érték, szántóterület, állat A Budapesttől 220 km-re fekvő Gyula gyorsan, kényelmesen elérhető autóbusszal, vonattal vagy autóval. A városra jellemző a történelmi hangulat. Már a XIV. században kiemelkedett a környék települései közül. Szolgáltatások: telefon, televízió, hűtőszekrény, légkondicionáló, grillterasz

Tiszaföldvár - Wikipédi

 1. Hiszi map kiadó kft jász nagykun szolnok megye települései. Nyaraljon nálunk kedvezményekért szálljon meg vendégházaink valamelyikében és próbálja ki a tisza tavi régió legjobb szolgáltatásait. Jász nagykun szolnok jász nagykun szolnok földrajzi egységeinek bemutatása jász nagykun szolnok térképén
 2. Bolo udelené povolenie kopírovať, širiť a/alebo meniť tento dokument za podmienok GNU Free Documentation License, verzie 1.2 alebo ktorejkoľvek neskoršej verzie publikovanej Free Software Foundation; bez Nemenných častí, bez Textov na prednej obálke a bez Textov na zadnej obálke.Kópia tejto licencie je zahrnutá v časti nazvanej GNU Free Documentation License
 3. Ön azt választotta, hogy az alábbi linkhez hibajelzést küld a lap.hu oldal szerkesztőjének. Kérjük, írja meg a szerkesztőnek a megjegyzés mezőbe, hogy miért találja a lenti linket hibásnak, illetve adja meg e-mail címét, hogy az észrevételére reagálhassunk
 4. Székhelye Szolnok a térség közlekedési, kereskedelmi, oktatási és idegenforgalmi központja. A megyéhez tartozó tájegységek: északnyugaton a Jászság, északon a Tisza-tó délkeleti része, keleten a Nagykunság, középen a Tisza-völgy, délen a Tiszazug és Körösszö
 5. A Tiszazug komplex néprajzi-történeti régészeti kutatása az 1970-es évektől indult meg, az eredményeket több konferencia-kötetben közölték. Sokszerzős tanulmánykötet készült a palóc eredetű Csépáról. Tiszaföldváron található a Tiszazugi Múzeum. Irod.: Barna 1982; Bellon-Szabó 1987; Térkép, képe
 6. vizsgálatokat már a nyolcvanas évek közepén elkezdtük (Tiszazug-kutatások, térkapcsolat analízisek). Az első nagy, tárcaszintről támogatott Alföld Kutatási Program (1992-94) sok tekintetben megalapozta a területfejlesztési törvény nyomán kibontakozó, különböző szint

Tiszaföldvár » Történele

 1. The Tiszazug landscape lies in the heartland of the Great Hungarian Plain (Alföld) in the middle of the Carpathian VII. lelőhely pattintott kőeszköz együttese jól illeszkedik a régió egykorú települései, például Mezőkövesd-Mocsolyás és Füzesabony-Gubakút által felvázolt képbe
 2. ológiai kérdéseihez). Mittelbronzezeitliche Funde aus Szelevény. Angaben zu den chronologischen und ter
 3. A Dél-Alföld települései a 16. században a defterek alapján [The settlements of the southern part of the Hungarian Plain in the sixteenth century, based on the defterler]. [Blown-sand movement in the Tiszazug Region over historical epochs]. Földrajzi Közlemények 132 (2008): 241-50. Gömöri, János
 4. Települései a 19. század elején a református Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve és a katolikus jászokkal betelepült Kunszentmárton voltak. Jász-Nagykun-Szolnok megye 1876-os létrehozásával a Nagykunság fogalma a kiváltságos mezővárosok polgárain túl kiterjedt a környező vidékre is
 5. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Csépa község társadalm

 1. Hoffmann István Magyar helynévkutatás 1958-2002 Debrecen, 2003 A Magyar Névarchívum Kiadványai 7. Szerkesztő: Hoffmann István Megjelenését támogatta az Országos Tudományos Kutatási Alap (T 034216)
 2. Amerika topográfia gyakorlás. Amerika összefoglalása (topográfia, geológia és éghajlatok) kifejezetten tanár kollégáim számára. Az anyag kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek begyakorolják a topografikus nevek elhelyezését a vaktérképen
 3. Bede, Ádám (2019) A Tiszazug és a Körösszög halmainak kataszterezése és állapotfelmérése = Cadastral Field Works and Condition Survey on Kurgans in the Tiszazug and Körösszög Regions, Hungary. Archaeologiai Értesítő, 144 (1). pp. 199-217. ISSN 0003-8032 (print); 1589-486X (online
 4. Kiss, E., Fazekas, I., Bodroginé Zichar, M., Balla, D.: A Comprehensive Investigation of Climate Change Strategies in the Mediterranean Region. In: GEOIT4W-2020: Proceedings of the 4th Edition of International Conference on Geo-IT and Water Resources 2020, Geo-IT and Water Resources 2020 / Scientific Association for Water Information System - SAWIS, Association for Computing Machinery, New.
 5. Tiszazug. Jászberény-Kunszentmárton 1994. 179 p. — Szolnok megye földrajzi nevei 1. A Jászberényi járás. Jászberény 1986. 284 p. — A középkori Szabolcs megye települései. Nyíregyháza 1997. 224 p. — Földrajzi névgyűjtés = történelemkutatás. In: NÉ 19 (1997), p. 108-110